JO31401

Baterija sa izlivom 230 mm

JO31701

Baterija sa izlivom i ručnim tušem

JO33109

Baterija za kadu sa ručnim tušem

JO37252

Baterija sa usponskim tušem

JO30109

Baterija za lavabo - visoka

JO31402

Baterija sa izlivom 230mm

JO31801

Baterija za kadu sa jednim izlazom

JO3212S

Baterija - izliv 200 mm - S

JO37101

Baterija sa ručnim tušem

JO31101

Baterija za tuš kadu sa uzidnim tušem

JO31601

Baterija sa izlivom i ručnim tušem

JO31901

Baterija za kadu sa dva izlaza

JO33101

Baterija za kadu sa ručnim tušem

JO37251

Baterija sa usponskim i ručnim tušem

JO38103

Baterija sa električnim prelivnim bojlerom

NewsLetter