Garancija

Rosan Armature daje proizvođačku  garanaciju na svoje proizvode u trajanju od:

 • Baterije - 60 meseci*
 • Ventili - 25 meseci
 • Ostali proizvodi - prema zakonskoj regulativi koja važi na  dan kupovine

Garantni uslovi

Garancija važi za proizvode kupljene kod ovlaštenih maloprodaja a da su zadovoljeni sledeći uslovi:

  • Overen garantni list
  • Fiskalni račun
  • Pravilna montaža (prema usputsvu koje ide uz proizvod)
  • Održavanje: mekom neabrazivnom krpom i vodom (eventulano blagim rastvorom 1:10, kuhinjskog sirćeta i vode)
  • Uslovi rada (prema vrednostima u garantnom listu proizvoda)
   • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
   • Preporučeni radni pritisak: 3 bar
   • Minimalni radni pritisak 1 bar
   • Maksimalna dozvoljena temperature: 80°C
   • Preporučena temperatura vode: 60°C

  Komponente* na koje se ne odnosi garancija od 60 meseci:

  • Tuš creva
  • Tuš ručice
  • Tuš ruže
  • Izlivi
  • Gornji delovi (serije Klasik, Euro Klasik, Klasik Fumme, Keramic i Nostalgija)
  • Perlatori

  * na ove komponente važi zakonski obavezujući garantni rok koji je važeći u trenutku kupovine

  • Fiskalni račun
  • Pravilna montaža
  • Održavanje: mekom neabrazivnom krpom i vodom (eventulano blagim rastvorom 1:10, kuhinjskog sirćeta i vode)
  • Uslovi rada prema sledećim vrednostima
   • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
   • Preporučeni radni pritisak: 3 bar
   • Minimalni radni pritisak 1 bar
   • Maksimalna dozvoljena temperature: 80°C
   • Preporučena temperatura vode: 60°C

  Garancija pokriva nedostatke, probleme i skrivene mane koje nisu bile vidljive prilikom kupovine, a nastale su tokom primerene upotrebe (shodno radnim uslovima).

Važna naponema

Garancija ne važi usled:

 • Oštećenja ili nepravilna funkcija nastala zbog neadekvatne i nestručne montaže
 • Oštećenja ili nepravilna funkcija izazvana nesavesnim korišćenjem (prevlika sila i sl.)
 • Oštećenja ili nepravilna funkcija izazvana neodgorvarajućim uslovima rada (pritisak preko 5 bara, nečistće u vodi, smrzavanje vode itd..)
 • Oštećenja hromirane završne obrade hemijskim sredstvima (inače namenjenih za sanitarije ali ne i baterije)
 • Oštećenja hromirane završne obrade abrazivnim sredstvima (grube krpe, hemijska sredstva itd..)
 • Oštećenje (pucanje) baterije usled smrzavanja vode u samom proizvodu
 • Nepravilan rad uzrokovan ugradnjom dodatnih elemenata koji utiču na rad proizvoda
 • Nepravilan rad uzrokovan ugradnjom neadekvatnih rezervnih delova

NewsLetter