Saveti

Mlaz na izlivu baterije je sve slabiji i neravnomerniji!

U perlatoru dolazi do taloženja kamenca ili nečitoća iz instalacija. Neophodno je skinuti perlator i očistiti.

Da li kod baterija za kadu posle zatvaranja vode prilikom tuširanja, dolazi do vraćanja prebacivača u početni položaj?

Kod nekih baterija da, kod nekih ne, a kod nekih je to uslovno (ako se zaokrene prabcivač). U opisu artikala - baterija ima, navedeni su i ti detalji.

Baterija za tuš kadu je izgubila sjaj, pogotovu sa leve strane. Šta je razlog?

Baterije za tuš kadu su prilikom upotrebe stalno vlažni. Kako se voda stalno suši na samoj bateriji, dolazi i do taloženja kamenca i drugih nečistoća iz vode. Na levoj strani je topla voda, samim tim je i taj deo baterije topla. Voda se na toj strani brže suši i talog iz nečistoća iz vode se brže stvara.

Preporučujemo da po mugućstvu nakon tuširanja obrišete bateriju mekom suvom krpom. Nikako nemojte čistiti toplu bateriju hemijskim sredstvima.

Tuš ručica/ruža mi prska na sve strane!

Kamenac se stvara na otvorima tuševa. Kada se otvori delimično zatvore od tih nečistoća dolazi do prskanja u raznim pravcima. Tada se mlaznice mogu očistiti noktom ili rukom. Najbolji rezulatat se postiže potapanjem tuš ručice/ruže u blagi rastvor kuhinjskog sirćeta i vode (1:5) preko noći, i zatim još očistiti mekom krpom mlaznice.

Koliki je protok vode kod ROSAN baterija za lavabo?

U skladu sa našim WaterCare programom, pri razvoju baterija smo predvideli da u sve baterije za lavabo ugrađujemo perlatore sa maksimalnim protokom 7 litara/minut ! Kod nekih modela je to čak 5 lit/min. Ovo predtavlja uštedu vode od min. 40% naspram standradnih baterija! Tačni podaci o protocima su navedeni kod svakog pojedinačnog artikla.

Da li se za montažu sme koristiti kudelja, ili samo teflon?

Mi preporučujemo teflon! Kudelja je organski (živ) materijal koji se naknadno uticajem vode (sa kojom je u kontaktu) i toplote širi. Često se zaboravlja i kudelju stavljulju u količinama koje su višetstruke od neophodne za zaptivanje. Pri tome (na tržištu ima!) elemente zaza spajanje čiji su navoji konični! Prevelika količina kudelje + koničan navoj + neprimereno pritezanje + efekat širenja kudelje, mogu dovesti do kasnijeg pucanja priključnog elementa baterije ili ventila!

Ako i koristite kudelju, koristite je u maloj količini i nemojte prekomerno pretezati! Vodite računa o priključnim mestima i dubini navoja na tim delovima (na baterijama i ventilima)! Garancija ne pokriva problem izazvane, prekomernom upotrebom količinom kudelje i pretezanjem navoja!

Prilikom renoviranja kupatila ostavili smo instalcije ali ugradili tuš kadu na mesto kade. Baterija za usponski tuš nam je previše niska i ne možemo da koristimo usponski tuš?

U ponudi imamo produžatak od 300 mm (PU122234C) za usponski tuš koji se dodaje na postojeću cev baterije sa usposnkim tušem!

NewsLetter