• O Kompaniji Header

O kompaniji

Robna marka ROSAN ARMATURE prisutna je na tržištu sanitarnih armatura već više od 20 godina.

Proizvodni pogon nalazi se u Kanjiži, Republika Srbija.

Naši proizvodi prate dizajn i kvalitet poznatih svetskih proizvođača sanitarnih armatura. Sigurnost u radu i konformnost u rukovanju podređeni su našim korisnicima.

Kvalitet proizvoda robne marke ROSAN ARMATURE dokazali smo kroz decenijsko iskustvo i milione zadovoljnih potrošača.

Obezbedili smo višegodišnji garantni rok, servisiranje, kao i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantnog roka.

 

 

 

ROSAN ARMATURE u proizvodnji primenjuje integrisani sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, a upravljanje kvalitetom životne sredine obezbeđuje se primenom standarda ISO 14001:2008.

Za sve svoje proizvode na osnovu Uredbe EU 305/2011, izdaje IZJAVU O SVOJSTVIMA proivoda, koja je u skladu sa SISTEMOM OCENJIVANJA I PROVERE STALNOSTI SVOJSTAVA proizvoda, koja je obavezujuća Uredbom EU 305/2011.

Osnovni materijali proizvoda ROSAN ARMATURA zadovoljavaju odgovarajuće EU standarde, a odnose se na dozvoljeni sadržaj štetnih hemijskih sastojaka.

Površinka zaštita proizvoda ROSAN ARMATURA zbog visoko kvalitetne galvanske zaštite, pored vizuelnog izgleda obezbeđuje i potpunu zaštitu od korozije i zadovoljava EU propise o ispravnosti proizvoda koji dolaze u dodir sa kožom.

U naše baterije, ventile ugrađujemo elemente najpoznatijih svetskih proizvođača, čiji proizvodi imaju sertifikate DVGW, KIWA, NSF, WRC/WRAS, UNI, te zadovoljavaju propise i o šumnosti baterija.

 

NewsLetter