N01101

Baterija za sudoperu, lavabo izliv 200mm - S

N03101

Baterija za sudoperu, lavabo izliv 200mm - U

N10101

Baterija za tuš kadu sa ručnim tušem

N10252

Baterija za tuš kad sa usponskim tušem

N12250

Baterija za tuš kadu

N20101

BATERIJA sa tri otvora ROMA izliv

N23101

Baterija za sudoperu, lavabo izliv 180mm

N23801

Baterija za sudoperu - poluprofesionalna

N26102

Baterija za sudoperu, lavabo Roma izliv

N01114

Baterija za sudoperu, lavabo izliv 140mm - S

N03113

Baterija za sudoperu, lavabo izliv 130mm - J

N03202

Baterija za sudoperu, lavabo izliv Roma duži

N10250

Baterija za tuš kadu sa usponskim tušem

N11101

Baterija za kadu, lavabo "švedska"

N12251

Baterija za tuš kadu sa izlivom

N20102

BATERIJA sa tri otvora ROMA izliv - DUŽI

N22101

Baterija za sudoperu izliv Roma - kraći

N23013

Baterija za sudoperu, lavabo izliv 130mm

N23901

Baterija za sudoperu - poluprofesionalna

N26801

Baterija za sudoperu - poluprofesionalna

N01130

Baterija za sudoperu, lavabo izliv 300mm - S

N03120

Baterija za sudoperu, lavabo izliv 200mm - J

N09101

Baterija za protočni bojler

N10251

Baterija za tuš kadu

N12101

Baterija za kadu sa ručnim tušem

N12252

Baterija za tuš kadu

N20113

BATERIJA sa tri otvora, IZLIV 130MM

N22102

Baterija za sudoperu izliv Roma - duži

N23020

Baterija za sudoperu, lavabo izliv 200mm

N26101

Baterija za sudoperu izliv 200mm

N26901

Baterija za sudoperu - poluprofesionalna

NewsLetter